To all Japan map

the tide prediction map (Area No.3)

Click on the tide prediction point

HAMADA-TO-NO-URA YUNOTSU HIROSHIMA IWAKUNI OBATAKE TOKUYAMA UBE CHOFU SHIMONOSEKI-DANNOURA KOTTOI UTSU HAGI ESAKI NAGAHAMA(IYO NADA) UNOSHIMA KANDA MOJI YAHATA MIIKE KASHIWABARA HAKATA-HIGASHIHAMA KARATSU HASE TAKEZAKI SHIMA SUMINOE GONOURA KATSUMOTO ASHIBE IZUHARA OKAWACHI WAN OZAKI URA SHIJIKI WAN SASEBO OGUSHI WAN OMURA MATSUSHIMA(KYUSHU) NAGASAKI-MATSUGAE KABASHIMA SUIDO FUEFUKI ARAKAWA(WAKAMATSU) FUNAMAWARI WAN FUKUE(KYUSHU) MIIRAKU ME SHIMA KUCHINOTSU SHIMABARA SHINKO HONDO KUMAMOTO MISUMI YANAGI-NO-SETO YATSUSHIRO MINAMATA USHIBUKA SAGANOSEKI OITA-TSURUSAKI NAGASHIMA(BUNGO SUIDO) KAMAE KUNISAKI ABURATSU HOSOSHIMA MIYAZAKI(KYUSHU) AKUNE SENDAI(KYUSHU) URAUCHI WAN KUSHIKINO KAGOSHIMA HIKARI UKU SHIMA