CI(S)

Z`}(F8)

Zn_NbNĉB

񌩁i}j,CHICHI SHIMA-FUTAMI i}꓇j,OKI(HAHA SHIMA) i}j,NISHI(IO SHIMA) 연,MINAMI-IO SHIMA k,KITA-IO SHIMA